Dit jaar stonden er vier exposities gepland. Door het Coronavirus is daar verandering in gekomen.

De jubileumexpositie van FRIA in februari is gelukkig nog doorgegaan en er mag gezegd worden dat dit een groot succes is geweest.

De exposities in De Kleinste Galerie van Nederland in april/mei en Paradepaadje, het laatste weekend van augustus, zijn geschrapt.

Hopelijk kan de door FRIA te organiseren expositie in TRESOAR, in het kader van het 35 jarig jubileum, wel doorgaan. deze zal dan worden gehouden van 16 oktober 2020 t/m 16 januari 2021.

De twee exposities die zijn geschrapt worden doorgeschoven naar 2021.

Aanvullende gegevens